ΕΧΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
 
 
      ΙΕΡΟΙ  ΝΑΟΙ


Το χωριο εχει πολλους ναους απο το 1300μχ

> ΠερισσοτεραΙεροί Ναοί Εξάρχου Λοκρίδος


α. Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Ναός μονόχωρος μέ δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη. Στή δυτική πλευρά επάνω από τήν κεντρική είσοδο υπάρχει τοξωτή αβαθής κόγχη. Εσωτερικά είναι καμαροσκεπής. Διακρίνονται δύο ενισχυτικά σφενδόνια κατασκευασμένα από πωρόλιθο. Ο Ναός είναι κατασκευασμένος μέ αργολιθοδομή καί παρεμβολή θραυσμάτων πήλινων κεραμίδων. Κατά τήν γνώμη των ειδικών είναι πρό του 1600 μ.Χ. Έχει ώραιες τοιχογραφίες.β. Άγιος Γεώργιος. Είναι Ναός μονόχωρος μέ τετράρριχτη κεραμοσκεπή στέγη. Εσωτερικά έχει σχήμα Σταυρού μέ ένα παράθυρο στή νότια πλευρά. Έχει πολλές τοιχογραφίες. Υπολογίζεται ότι εκτίσθη στούς προεπαναστατικούς χρόνους.γ. Άγιοι Ταξιάρχες. Ο Ναός είναι μικρός, μονόχωρος μέ δίρριχτη στέγη. Εσωτερικά είναι καμαροσκεπής μέ ψηφιδωτό δάπεδο κατά τρείς βαθμίδες χαμηλότερο από τήν επιφάνεια του εδάφους. Είναι κατάγραφος μέ σπάνιας τέχνης τοιχογραφίες. Στήν κόγχη της προθέσεως έχει δυσανάγνωστη επιγραφή. Ανηγέρθη τόν 16ον αιώνα.δ. Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ο Ναός εκτίσθη τό 1898 όπως μαρτυρεί επιγραφή πού υπάρχει επάνω από τήν είσοδο. Είναι απλός καί μικρός. ε. Ζωοδόχος Πηγή. Εκτίσθη τό 1899 σύμφωνα μέ εγχάρακτη επιγραφή επάνω σέ λίθο πού ευρίσκεται στή νότια εξωτερική όψη του Νού. Είναι μονόχωρος μέ δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη. Σύμφωνα μέ πληροφορίες ο Ναός είναι κτισμένος επάνω σέ αρχαίο κτίσμα. Στόν περίβολο του Ναού υπάρχουν διάσπαρτα αρχαία. Στή βόρεια πλευρά σώζονται κιβώλιθοι σέ σειρά.

στ. Άγιος Αθανάσιος. Όπως καί οι προηγούμενοι είναι μονόχωρος Ναός μέ δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη. Εξωτερικά δέν υπάρχει κόγχη ενώ εσωτερικά διακρίνεται ημικυκλική κόγχη. Εσωτερικά είναι καμαροσκεπής. Φαίνεται ότι ο Ναός έχει επεκταθεί. Είναι κατάγραφος. Στό νότιο τοίχο υπάρχει δυσανάγνωστη επιγραφή μέ τήν χρονολογία 1725.


ζ. Άγιος Νικόλαος. Σταυροειδής εγγεγραμμένος Ναός μέ τρούλλο. Στόν περίβολλό του υπάρχουν αρχαία αντικείμενα ήτοι τμήμα μονολιθικού μαρμάρινου κίονα μέ διαμορφωμένη τή βάση του καί μαρμάρινη βάση Ιωνικού κίονα πού αποτελείται από άβακα σπείρα - σκοτία (τροχίλο) - σπείρα. Ο Ναός είναι εντυπωσιακό δείγμα αρχιτεκτονικής, κτισμένος κατά τό πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Τό οικοδομικό υλικό είναι δόμοι καί ογκόλιθοι προερχόμενοι από αρχαιότερο κτίσμα. Ο νάρθηκας ειναι νεωτέρα προσθήκη. Η κόγχη του ιερου ειναι τρίπλευρη μέ μεγάλο δίλοβο παράθυρο. Ο τρουλλος ειναι οκταγωνικός μέ τέσσερα μονόλοβα παράθυρα καί κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Στίς τοιχογραφίες της βόρειας πλευρας υπάρχει η χρονολογική ενδειξη "1874καί στήν κόγχη της Προθέσεως κατάλογος ονομάτων μέ τήν χρονολογία "1755. Κατά τήν γνώμη των ειδημόνων ο Ναός ανήκει στόν 13ο αιώνα.

       ATALANTI HILLS
ετοιμάζεται μεγάλη επένδυση στην περιοχή του Εξάρχου της Αταλάντης από την Εταιρεία Atalanti Hills, ελληνοβρετανικών συμφερόντων, που ξεπερνά τα 2 δις ευρώ 
     PHOTO  GALLERY